Služby ...
Personální činnost

Zajišťování pracovních míst v zahraničí a to především v oboru lodní dopravy.
Včetně zajištění pracovních smluv a všech náležitostí s tím souvisejících.


Zásobování pracovním materiálem

Dodávky pracovního materiálu, dle výběru z našeho nabídkového listu. Jedná se
především o nátěrové hmoty, ochranné pracovní prostředky apd.


Dopravní servis

Osobní dopravní systém. Rozvoz po celé evropě, podle smluvních cen, možnost
sjednání individuálního dopravního systému dle přání našich zákazníkú.


 
Copyright © 2009 Interpersonal service s.r.o. , All rights reserved, Created by D@mon